Vides un ideju

telpa

Vīzija

Uzticama partnerība ar klientu profesionālos, mūsdienīgos un individuālos vides un telpu risinājumos.

Misija

Radīt harmoniju vidē un telpā, palīdzēt klientiem ar profesionālu attieksmi un lielisku apkalpošanu.

Pamatvērtības

 Profesionālisms un uzticamība, savstarpēja cieņa un atbildība, kas atspoguļojas rezultātos, ikdienas darbā un saskarsmē ar klientiem, partneriem un kolēģiem.