Mūsu

pieredze

Pateicoties mūsu projektu vadītāju augstajai profesionalitātei, kā arī mūsu būvdarbu vadītāju kompetencei un pieredzei, spējām realizēt gan civilās būvniecības (dzīvojamās mājas, biroju un tirdzniecības centri, sabiedriskas ēkas), gan industriālās būvniecības (cehi, noliktavas, ražotnes) objektus.

Izpildot pasūtījumus, par galvenajiem darbu izpildes kritērijiem uzskatām kvalitāti, apdomātu risinājumu ieviešanu ilgtermiņā, kompetenci projektu vadībā, noteiktos termiņus un augstu atbildības sajūtu par ikvienu uzticēto darbu.

Kontakti