Kāpņu elementu izgatavošana un uzstādīšana;

    Kāpnes jebkurā objektā ir viens no svarīgākajiem elementiem. Pēc būtības varam iedalīt dabīgā akmens kāpnes, flīžu kāpnes, kvarca vai aglomerāta kāpnes, koka kāpnes.

    Mūsu piedāvājumā ir dabīgā akmens kāpnes, flīžu kāpnes (pakāpieni ar flīžu apdari), kvarca vai aglomerāta kāpnes. Visu minēto materiālu kāpnes ir noturīgas, var būt ar dažādām virsmas struktūrām un dažādu dizainu. Veidojot kāpnes, pakāpienu elementi var būt dažādi: flīžu elementi ar gatavu malas nobeigumu, flīžu pakāpienu elementi, izgatavoti ražotnē, salīmējot pakāpienus, monolīti kāpņu pakāpienu elementi. Pakāpienu montāžu iespējams veikt uz betona pamatnes vai metāla konstrukcijām.

Kāpņu iespējas:

  • Akmens kāpnes- pakāpieni no marmora vai granīta, ar pretpakāpienu vai bez tā
  • Flīžu kāpnes- pakāpieni no flīzes- rūpnīcās izgatavoti speciāli elementi, pēc pasūtījuma ražoti pakāpiena elementi no flīzes, savienojot stūrus 45% vai pēc vajadzības
  • Kvarca kāpnes, aglomerāta kāpnes- monolīti pakāpieni no kvarca vai aglomerāta, ļoti noturīgi pret izliekšanos un lūšanu

  [:r]    В любом объекте лестница – один из важнейших элементов. По сути, мы можем разделить лестницы на те, которые изготовлены из натурального камня, из плитки, из кварца или агломерата или деревянные лестницы.

    Мы предлагаем лестницы из натурального камня, лестницы из плитки (ступени с отделкой плиткой), лестницы из кварца или агломерата. Лестницы которые произведены из всех этих материалов являются прочными, могут иметь разную структуру поверхности и разный дизайн. При создании лестницы элементы ступени могут быть: элементы из плитки с обрабоьанными краями, элементы ступеней из плитки, которые изготовлены на производстве, склеенные ступени, элементы монолитные элементы ступени. Ступени можно устанавливать на бетонное основание или металлические конструкции.

Варианты лестниц:

  • Каменная лестница – ступени из мрамора или гранита, с подступенкой или без неё;
  • Лестница из плитки – ступени из плитки – изготовленные на заводе специальные элементы, элементы ступеней изготовленные на заказ соединяя углы под 45 градусов или по необходимости
  • Лестница из кварца, лестница из агломерата – монолитные ступени из кварца или агломерата, очень устойчивые к деформированию (выгибанию) и разрушению